พนักงานดูแลคนชรา - ดูแลคนป่วย
อัตราค่าบริการ 12,000 -18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติพนักงาน เพศหญิง อายุ 20 – 50 ปี

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และมีใจรัก ในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-50ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ ไม่ต่ำกว่า 2-10 ปีขึ้นไป

หน้าที่หลักๆของผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ มีดังนี้